• ++34 935 355 944
 • info@suiphos.com

Recursos

Suiphos jaestàsentutilitzada per diversesentitatspúbliques. Gairebé 1 miliód’actius urbans de la IoT són monitorats amb la nostra plataforma. La nostra plataforma permet una completa gestió del manteniment i el control total de set categories de solucions per a la IoT urbana, incloent-hi: energia, mobilitat, medi ambient, connectivitat, mobiliari urbà, serveis públics i seguretat, cobrint un total de més de 30 tipus de maquinari de la IoT. Més important encara, això ofereix als usuaris la comoditat de poder fer un seguiment de múltiples variables amb una única eina.
Energia
L’enllumenatpúblic és considerat com la força motriu en el desenvolupament de la IoT urbana. Un ampli coneixement de l’inventari de l’enllumenat públic és crucial per desenvolupar un creixement sostenible de la IoT. A part de mostrar informació bàsica, com el tipus de bombetes i l’alçada dels pals de la llum, Suiphos també pot gestionar de forma remota els actius energètics i controlar el seu consum d’energia.

Actius actualment suportats:
 • Enllumenat públic
 • Quadres elèctrics
Mobilitat
Un dels elements més importants d’una vertadera ciutat intel•ligent. La mobilitat és un factor clau per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Viatjar és un element bàsic de la vida quotidiana i s’ha de tenir en compte durant qualsevol etapa de la planificació urbana. A part dels actius tradicionals—com els semàfors—les noves tecnologies, com els vehicles elèctrics i els drons, també estan coberts per Suiphos.

Actius actualment suportats:
 • Semàfors
 • Sensors de pàrquing
 • Punts de recàrrega per a cotxes elèctrics
 • Drons

Mediambient
Promoure la sostenibilitat és un desafiament mundial. Ciutats de tot el món s’esforcen a consolidar l’ús de la tecnologia per llegir l’índex local de contaminació, el nivell de pluja, el risc de terratrèmols, la temperatura i els nivells d’humitat. Suiphos és una autèntica solució tot-en-un que monitora sensors i transforma dades genèriques en intel•ligència urbana procesable.

Actius actualment suportats:
 • Sensors de CO₂
 • Sensors tèrmics
 • Sensors de pluja
Connectivitat
La connectivitat és una característica clau per a les ciutats intel•ligents. La nostra plataforma monitora actius de connectivitat tradicionals com el Wifi i la tecnologia mòbil, així com les noves tecnologies, com Lora, Sigfox, etc. El maquinari relacionat amb la connectivitat és ràpidament escalable, i Suiphos és l’eina perfecta per donar suport a les empreses que gestionen el manteniment del seu maquinari.

Actius actualment suportats:
 • WiFi
 • Antenas
 • Routers
 • LoRaWAN
 • Sigfox
 • Connexió mòbil (4G / 3G / GPRS / 5G)
Utilitats
Solucionsintel•ligents per a serveis bàsics, com ara el gas, l’aigua, el sanejament i el manteniment del clavegueram estan evolucionant ràpidament. Suiphos ja incorpora la tecnologia adequada per donar suport al creixement d’aquestes categories. Independentment del nivell actual de desenvolupament, les ciutats i les empreses privades poden comptar amb la nostra solució per administrar i controlar les utilitats intel•ligents.

Actius actualment suportats:
 • Comptadors d’aigua intel•ligents
 • Sensors de gas
Mobiliari urbà
S’estàdigitalitzantel mobiliari urbàanalògictradicional. Elscartellspromocionals i elssenyals s’estanconvertint en cartellsintel•ligents, i compartir cotxes i bicicletes s’estàconvertint en una realitat quotidiana. Ambaixò en ment, Suiphos utilitzatecnologies de balises per catalogar inventarispúblicsdigitalscompatis d’esbarjo, arbres, cubells d’escombraries, etc.

Actius actualment suportats:
 • Estacions de bicicletes
 • Tanques publicitàries intel•ligents
 • Beacon urbà
Seguretat
A causa de la ràpida escalada de la violència urbana i de les amenaces terroristes, la seguretat és sens dubte un tema clau en la planificació urbana moderna. La videovigilància, que incorpora tecnologia d’avantguarda, intel•ligència artificial i aprenentatge automàtic, està de moda actualment, i Suiphos està en sintonia al 100% amb les autoritats locals i amb les necessitats dels proveïdors privats.

Actius actualment suportats:
 • Càmeres de videovigilància
 • Sensors de proximitat